איך אפשר להגדיר מהן עבירות סחיטה? לשם כך, עלינו להבין היטב מהו המושג "סחיטה". ישנם פעולות שהאדם מבצע מרצונו החופשי. וכאשר אדם לא רוצה לבצע פעולות מסוימות- לא תמיד הן יתבצעו. אולם, לפעמים גורמים לאדם לבצע פעולות מסוימות בניגוד לרצונו באמצעות איום. ולכן, הפעולות המתבצעות לא נעשות מתוך רצון. לאיומים אלו שנועדו לכפות על אחר לבצע פעולות- קוראים "סחיטה". 

אילו סוגי עבירות סחיטה קיימות?

ישנם סוגים שונים של עבירות סחיטה, שכולן נחשבות פליליות. יש סחיטה כלכלית. במקרה זה- מונעים מאדם סכום כסף שמגיע לו, או כופים עליו לשלם סכום כסף, כדי לשלם דבר מסוים. חטיפה לשם כופר- נחשבת סחיטה. גם עבירות כופר בתחום הסייבר, נחשבות לסחיטה. 

סוג חמור נוסף, הוא סחיטה מינית. בית המשפט, יכול לפסוק פיצויים בגובה של עד 120,000 ₪ על סחיטה מינית. ישנה סחיטה באלימות. במקרים אלו, מאימים על אדם בביצוע פעולות אלימות נגדו, אם לא ייתן כסף, או יבצע פעולה מסוימת. גם סחיטה באמצעות איום של הוצאת שם רע- נחשבת לעבירה פלילית.

עבירות סחיטה במקום העבודה

פעמים רבות- עובדים נתקלים בהתנהגות לא ישרה של המעסיק במקום העבודה. כדי למנוע מצב בו העובדים ידווחו למשטרה על העבירות הפליליות, מאיים המעסיק על העובדים שיפוטרו, אם ידווחו למשטרה. לפעמים, מקבלים העובדים איומים על אלימות פיזית. יש לשמור היטב כל תיעוד של איום. בבוא העת, כאשר העובדים רוצים לדווח למשטרה, מומלץ להם לפנות לעורך דין. כאשר המעסיק מממש את האיום, מציג עורך הדין את התכתובות וההוכחות על האיומים, בבית המשפט. ולכן, כאשר מעסיק איים על עובד ולבסוף פיטר אותו, יכול העובד לתבוע מהמעסיק פיצויים.

סחיטה במסגרת השירות הצבאי

לצערנו, אנו שומעים על עבירות סחיטה שמבצעים מפקדים בחיילים במהלך השירות הצבאי. לפעמים, יהיו אלו איומים מסוג אחר. לפעמים, המפקד מאיים על חייל בשלילת חופשות וזכויות, כדי שהחייל יבצע פעולה שלילית. לצערנו, אנו שומעים לפעמים על עבירות של סחיטה מינית בצבא. במקרים בהם ההורים רוצים לתבוע על עבירות סחיטה בצבא, חשוב לקחת עו"ד פלילי צבאי, המומחה בייצוג בבתי המשפט הצבאיים.

סחיטה מינית במקום העבודה

לצערנו, אנו שומעים פעמים רבות על נשים שנסחטו מינית בידי המעסיקים. אין לנשים חסינות באף מקום עבודה. מקרים אלו קורים גם במקומות עבודה רשמיים כמו בתי סוהר. במצב זה, הנסחטות מוצאות את עצמן במצוקה קשה. אם יגישו תלונה למשטרה על המעסיק- הן תמצאנה את עצמן כמפוטרות. 

אם ישתקו, הן תמשכנה לסבול. אפשר לחלק את העובדות הסובלות מסחיטה מינית במקום העבודה ל2 קבוצות: עובדות שמגישות התפטרות, או עובדות שפונות לעורך דין, על מנת להרשיע את המעסיק, ולגרום לו להרשעה, ולמתן פיצוי. כאשר העובדת מפוטרת ממקום העבודה, גובה הפיצוי שיפסוק השופט, יכלול גם פיצויים על הפיטורין.