הלוואות לחברות

חברות רבות נזקקות לכספים למטרות שונות. לעיתים, הדבר נובע מצורך בהתרחבות, לפעמים, לצורך רכישת עסקים מתחרים או אחרים המשיקים לתחום פעילותן, יש מצבים בהם רוצים להמריץ את נושא השיווק, יש מצבים בהם נקלעים למצוקת מזומנים תקופתית ועוד. במקרים בהם אין אפשרות לגייס הון ממקורות עצמיים, ניתן לבקש ולקבל הלוואות בסכומים שונים. חלקן הן הלוואות גישור למועדים מצומצמים, וחלק אחר הן הלוואות שניתן להחזירן בפריסה נוחה לאורך תקופה ארוכה יותר הנקבעת בין החברה הלווה והחברה המלווה.

חברות המעניקות הלוואות לחברות הנזקקות לכך מתמחות בתחום וברשותן תשתית מתאימה הכוללת מנהלים, כלכלנים, יועצים ופקידים נוספים הפועלים בשירותן. היועצים ילמדו על צרכי המבקש וינסו להתאים עבורו את המסלול הנדרש אשר יתאים לו ביותר. הלווה מקבל סכום כסף ומחזירו בפריסות חודשיות בתוספת ריבית מוסכמת. הריבית נקבעת על פי תקופת ההלוואה, על פי הריביות הרשמיות של בנק ישראל, על פי תנאי השוק ועל פי פרמטרים נוספים.

לסיכום

ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר, כן, סכומי הריבית גבוהים יותר, יחד עם זאת, תמיד יש מקום למשא ומתן לגבי תנאי הריבית, נושא ההצמדות, ועוד. הלוואות רבות הן גמישות וניתן לפרוע אותן בכל עת ללא קנסות או שניתן למחזר אותן. יש הלוואות המגלות גמישות בעת ההחזר החודשי. כלומר: מאפשרות במצבים מסוימים עיכוב של ההחזר החודשי לתקופה מוגבלת. בטרם מחליטים על ההלוואה ניתן לבדוק את כל התנאים הללו. לא תמיד הריבית המוצעת היא השיקול המכריע. לעיתים, התנאים האחרים כדאיים יותר וכדאי לשלם שברירי  אחוזי ריבית גבוהים יותר ולקחת הלוואה נוחה יותר בתנאיה.

הקמת הלוואה הינה פרוצדורה שיש לעשותה וחברות חוץ בנקאיות רבות מתמחות במסלול הקמה מהיר. יש צורך לספק לחברה המלווה מסמכים המצביעים על המצב הכלכלי והכספי. מדובר על חשבונות עובר ושב ועל מסמכים כלכליים אחרים נדרשים. אלו נחוצים למלווה על מנת שיהיה בטוח, עד כמה שניתן, ביכולת ההחזר של הלווה. בכל מקרה, יש לחתום על חוזה בו יירשמו כל התנאים החשובים. מומלץ לקבל ייעוץ ולקבל שירות אצל חברה בעלת מוניטין ובעלת יכולת פיננסית מוכחת.