רישום פטנט

רישום פטנטהמצאת משהו שנראה לך התגלית של הדור הבא? נדמה לך שעלית על משהו חדשני שעוד לא היה כמותו? רוצה לבדוק אולי מדובר במשהו שיכול להפוך את מזלך לעשיר מופלג?

מה עושים עם הפטנט?

אדם שהמציא פטנט כלשהו, אמור בראש ובראשונה לרשום את הפטנט לפני שהוא יתחיל לשווק אותו. אחרת הוא יהיה חשוף להעתקות – במידה ואכן מדובר בהמצאה ייחודית ומבוקשת. איך עושים את זה בפועל?

אז ראשית יש להגיש בקשה של רישום פטנט. התהליך מתחיל בהגשת בקשה לפטנט. רשות הפטנטים נמצאת בירושלים ושם יש להגיש את ההמצאה על כל פרטיה.

הממציא אמור למלא טופס בקשה לפטנט. מדובר בטופס אותו אפשר להוריד גם מאתר האינטרנט של רשות הפטנטים. מלבד זאת יש להגיש דף המפרט את ההמצאה על כל חלקיה. המסמך אמור להיות כתוב בדרגת פירוט ברורה עד שאיש מקצוע ידע לבצע את הפטנט מתוך הכתב.

מלבד זאת אמורה הבקשה לכלול תביעה על הגדרת בעלות על ההמצאה מאת המדינה. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

איך בודקים את הפטנט?

חשוב לדעת כי לא מודבר בתהליך קצר. למעשה בחינת הפטנט מתחילה רק לאחר מספר שנים מיום הגשת הבקשה. במהלך הזמן בו בוחנים את הפטנט הוא ייבחן מזני היבטים. מהבחינה הפורמאלית ומהבחינה המהותית.

מהבחינה הפורמאלית בוחנים האם הפטנט העומד על השולחן הוא כזה שעומד בתנאים הפורמאליים שנקבעו על פי חוק והבחינה המהותית בודקת האם מדובר בפטנט אשר עומד בכל התנאים של סעיף 3 לחוק הפטנטים, שאומר כך –  'אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט'.

מלבד זאת נבדקים פרמטרים נוספים בהתאם לסעיפים המרכיבים את חוק הפטנטים. כמו סעיף 4 הדורש כי הפטנט יהווה 'חידוש' מסוים. או כמו סעיף 5 לחוק הפטנטים הדורש כי הפטנט יהיה 'התקדמות המצאתית'.

כדי לבחון את הבחינה המהותית יחפש בוחן הפטנטים פרסומים אשר ראו אור בטרם החלו ההליכים בבקשת הפטנט. אם זה יהיה כך הרי שמדובר בפטנט שאין בו 'חידוש'.

לאחר הבחינה מקבל הממציא 'דו"ח בחינה'. משם ימשיך התהליך לשלבים הבאים.