אחד המונחים החשובים ביותר בתחום הגיאוגרפיה, אך גם בתחום הבנייה והתשתיות, הוא מי תהום ובפרט כל הנושא של השפלת מי תהום. עוד בלימודי גיאוגרפיה אנחנו לומדים על המשמעות שלו וחשיבותו לחיים שלנו.

על מנת להבין מהי השפלת מי תהום ומהי חשיבותה לחיינו המודרניים, אנחנו צריכים להבין תחילה מה זה מי תהום וכיצד הם משפיעים על החיים שלנו ביום יום. גם אם מדובר במים שאנחנו לא בהכרח רואים אותם, עדיין יש להם משמעות רבה על יכולת הקיום שלנו בכדור הארץ.

מה זה מי תהום?

מי תהום, הם המים השוכנים מתחת לאדמה. בדרך כלל מדובר במי גשמים שהצטברו, אחרי שהם חלחלו אל בטן האדמה והגיעו אל שכבות שונות, בלתי חדירות מתחתיה. אותם מים זורמים מתחת לאדמה ומשפיעים במובנים רבים על יכולת הקיום שלנו, של בעלי חיים וצמחים מעל פני האדמה.

אנחנו לא יכולים להתקיים במקומות בהם אין כלל מי תהום, ואם מדובר על שכבות של מים מזוהמים זה יכול לסכן אותנו מאחר וזה יכול להשפיע על יכולת הגידול והצמיחה במקום. זו הסיבה שיש ניסיון מתמיד למנוע חדירה של מים מזוהמים או חומרים מזוהמים אחרים אל שכבות אלו.

במהלך השנים, מתוך כוונה לייצר תשתיות ומבנים שונים, היה צורך להתמודד עם מצבם של מי תהום ובפרט עם כל תהליך הזרימה שלהם. זאת על מנת לאפשר חלחול נכון ומותאם של המים מחד ומאידך למנוע מצב של שיטפונות או להבדיל, לאפשר זרימה של מים גם באזורים יבשים. בין היתר התהליך נעשה באמצעות השפלת מי תהום.

מה זו השפלת מי תהום?

תהליך השפלת מי תהום, נעשה לצורך וויסות ושליטה של גובה פני מי התהום, באופן כזה שיהיה ניתן לבצע פעולות שונות במי התהום באזורים יבשים. ניתן למצוא מספר שיטות לשם כך, כאשר הפופולארית והחשובה ביותר היא שאיבה.

כלומר, ישנם גורמים מקצועיים המשתמשים במשאבות איכותיות והן מאפשרות לשאוב את מי התהום באופן כזה שמאפשר לווסת טוב יותר את הזרימה, מאפשר לשלוט בצורה טובה יותר על גובה פני המים ואז אפשר לייצר עבודות תת קרקעיות בצורה נוחה ובטוחה. אם לא תתבצע שאיבה, מאוד ייתכן שהמים לא יאפשרו לבצע עבודות אלו או יגרמו נזק לקרקע עליה הן מבוצעות.

הגורמים האחראים לתהליך השפלת מי תהום, בין אם זה דרך שאיבה או דרך כלים אחרים, חייבים לעשות סקירה של השטח, להכיר היטב את מבנה האדם ואופי זרימת המים, בשביל לדעת איך לבצע את התהליך בצורה נכונה ומבוקרת.

חשוב להבהיר, בדרך כלל תהליכים כאלו נעשים על ידי רשויות או גורמים משמעותיים אחרים ופחות על ידי גורמים פרטיים, הן בגלל השפעתם על הסביבה כולה והן בגלל העובדה שמדובר בתהליכים מורכבים מאוד.